Vrij internet in sporthal Zaanlands West

18-01-2012

De SEBV vindt dat in de huidge tijd internet in onze hal niet mag ontbreken.
Dankzij goede samenwerking met de ict solutions provider Ccare uit Koog aan de Zaan en Swart Elektrotechnisch Buro uit Zaandam is er een totaaloplossing uitgerold.
Internet, telefoon en alarm zijn nu allemaal op een installatie aangesloten.
De Stichting heeft niet alleen internet aangelegd voor de wedstrijden in de A-league maar heeft tevens internet vrij toegangkelijk gemaakt voor alle bezoekers van de sporthal. Uiteraard hebben we een veiligheidsfilter ingebouwd waardoor het bezoeken van bepaalde websites zoals o.a. games, sex, geweld niet mogelijk is. Ook het downloaden en uploaden van muziek en films is geblokkeerd.
Wij zijn er van overtuigd op deze wijze een stukje dienstverlening te bieden aan onze bezoekers die geheel past in de huidige tijd