Volleyhal

Zes ‘voormalige’ volleyballers hebben het beheer en de exploitatie van de volleyhal van de Gemeente Zaanstad overgenomen. Daartoe hebben zij de Stichting Exploitatie en Beheer Volleyhal opgericht.

Vanuit deze stichting zorgen zij er voor dat de hal schoon en goed onderhouden is zodat de gebruikers met plezier hun sport kunnen beoefenen. Gebruikers van de hal zijn scholen, sportverenigingen en bedrijven.